Văn phòng cũng như ngôi nhà thứ hai của bạn. Thời gian chúng ta làm việc tại nơi đây gần như chiếm hết nửa thời gian một ngày. Với tất cả các yếu tố trên tại sao chúng ta không thiết kế cho không gian làm việc của mình thật sống động và nhiều cảm hứng làm việc nhất.