Fan hâm mộ của các nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật

Fan hâm mộ của các nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật

Thời gian thấm thoát trôi qua không biết tôi đã bắt đầu theo dõi các vđv trượt băng nghệ thuật này từ khi nào nữa. Trượt băng nghệ thuật có thể nói là một môn thể thao mang tính nghệ thuật cao, có lẽ tôi bị thu hút bởi sự dẻo dai và vẻ đẹp của các vđv.

 Tôi hy vọng rằng tất cả những ai đến với trang web này sẽ yêu thích các nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật như tôi!